Profil

Profil verejného obstarávateľa

Úrad pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/

Podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. V ľavom menu je možné prejsť na zoznam zákaziek zadávaných verejným obstarávateľom.

Výzva

Súhrnné správy podľa § 99 ods.2
Súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Súhrnné správy

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky