Kontakt

Riaditeľka Centra pre deti a rodiny Banská Bystrica: Mgr. Ľubica Bľandová, e-mail: lubica.blandova@dedsvetluska.sk

telefón: 048/2433002

Úsek starostlivosti o dieťa

Mgr. Ivana Gápelová - vedúci úseku

telefón: 048/2433001

Centrum podpory profesionálnych rodičov

Mgr. Denisa Vekterová- koordinátor
telefón: 048/2433003

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Mgr. Jana Golianová

vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku

jana.golianova@dedsvetluska.sk

telefón: 048/2433004