Voľné pracovné miesta

Názov pracovnej pozície: 

- Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme vrámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - psychológ NP DEI NS III. aktivita 1.2.