Voľné pracovné miesta

vychovávateľ/ka v samostanej skupine (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme)

- pomocný vychovávateľ (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme)

sociálny pracovník (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme) 

profesionálny náhradný rodič – domácky zamestnanec

  Počet voľných miest: 2 úväzky

psychológ

zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme, v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III., kód ITMS 2014+: 312041T237, podaktivita 1.4.
1 (na dobu určitú do 30. 11. 2021)

sociálny pracovník

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - sociálny pracovník NP DEI NS III. , aktivita 1.2.

Počet voľných miest: 2 (na dobu určitú do 30. novembra 2022)