Voľné pracovné miesta

- Názov pracovnej pozície: vychovávateľ/ka v samostanej skupine zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

- Názov pracovnej pozície: psychológ NP DEI NS III. zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme, v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III., kód ITMS 2014+: 312041T237, podaktivita 1.4.

- Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - sociálny pracovník NP DEI NS III. , aktivita 1.2.