Voľné pracovné miesta

Názov pracovnej pozície: 

profesionálny náhradný rodič – domácky zamestnanec

opatrovateľ/ka, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme