Voľné pracovné miesta

- Názov pracovnej pozície: profesionálny náhradný rodič – domácky zamestnanec

- Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - sociálny pracovník NP DEI NS III. , aktivita 1.2.