2% z dane

Ako poukázať 2%                                                                                             tlačivo na 2 % z dane - 2019

Dôležité
termíny:
•do 31. marca 2020 - Podanie daňových
priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie
daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového
priznania
•do 30. apríla 2020 - Zasielanie
vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná
zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení
dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

1.   Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení
dane.

2.   Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše
meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3.   Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre
daňovému úradu v mieste vášho bydliska.