Poskytovanie súťažných podkladov, výzvy

Súťažné podklady, výzvy, vysvetlenia, ostatné dokumenty

V zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v účinnom znení (a ďalších ustanovení tohto zákona) s cieľom zvýšiť transparentnosť a zabezpečiť riadnu hospodársku súťaž, zverejňuje MPSVR SR v elektronickej podobe kompletné podklady k podaniu ponúk. K týmto podkladom sa dostanete po kliknutí na vybrané obstarávanie a po vyplnení zobrazeného formulára. Po jeho odoslaní Vám na Vami zadaný email príde link z ktorého si môžete tieto podklady stiahnuť.