Voľné pracovné miesta

Názov pracovnej pozície: 

- vedúci úseku starostlivosti o dieťa – sociálny pracovník (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme)

sociálny pracovník (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme)

pomocný vychovávateľ (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme)

vedúci úseku starostlivosti o dieťa – sociálny pracovník zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

pomocný vychovávateľ - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme