Voľné pracovné miesta

Názov pracovnej pozície: 

- Názov pracovnej pozície: pomocný vychovávateľ

- Názov pracovnej pozície: zdravotná sestra

- Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - sociálny pracovník NP DEI NS III. , aktivita 1.2.

- Názov pracovnej pozície: sociálny pracovník

- Názov pracovnej pozície: vychovávateľ/ka v samostanej skupine