Detský domov Banská Bystrica / Svetluška

 

                                                                

 

Sme detský domov s rodinným charakterom výchovy. A snažíme sa byť dočasným domovom pre 62 detí vo veku od 0-18 a viac rokov veku.Z nich je 26, niekedy 29 detí u 14 profesionálnych rodičov, ostatné v 2 špecializovaných skupinách pre deti zdravotne ťažko postihnuté,v 1 diagnostickej skupine a ešte v dvoch samostatných skupinách – s počtom detí 6 8 na skupine.

 

 

Kontakt na detský domov

 

Riaditeľka Mgr. Ľubica Bľandová

e-mail: detsky.domov@mail.t-com.sk  detsky.domov@mail.t-com.sk

telefón: 048/4700526

 

Sociálne pracovníčky

Mgr. Eva Grečová

telefón: 048/4700520

 

Mgr. Katarína Zeliezková

telefón: 048/4700520

 

Liečební pedagógovia

PaedDr. Martina Manková, PhD.

telefón: 048/4700522

 

Mgr. Eva Tokárová

telefón: 048/4700522

 

 

 

 

 

 

Patronát nad nami drží naša Svetluška.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

prihlásenie do emailu