Detský domov Banská Bystrica / Svetluška


Sme detský domov s rodinným charakterom výchovy. A snažíme sa byť dočasným domovom pre 62 detí vo veku od 0-18 a viac rokov veku.Z nich je 26, niekedy až 29 detí u 14 profesionálnych rodičov, ostatné sú v 2 špecializovaných skupinách pre deti zdravotne ťažko postihnuté,v 1 diagnostickej skupine a ešte v dvoch samostatných skupinách – s počtom detí 6 až 8 na skupine.

DeDDeDDeDDeD
DeDDeDDeDDeD

Svetluška

Patronát nad nami drží naša Svetluška.
Kontakt na detský domov

Riaditeľka Mgr. Ľubica Bľandová

e-mail: detskyYxYdomovXyXmailYxYt-comYxYsk
telefón: 048/4700526

Sociálne pracovníčky

Mgr. Eva Grečová

telefón: 048/4700520

Mgr. Katarína Zeliezková

telefón: 048/4700520

Liečební pedagógovia

PaedDr. Martina Manková, PhD.

telefón: 048/4700522

Mgr. Eva Tokárová

telefón: 048/4700522


Claim


Web design
Web Site Design s.r.o.