Detský domov Banská Bystrica / Svetluška

 

                                                                

 

Sme detský domov s rodinným charakterom výchovy. A snažíme sa byť dočasným domovom pre 62 detí vo veku od 0-18 a viac rokov veku.Z nich je 26, niekedy 29 detí u 14 profesionálnych rodičov, ostatné v 2 špecializovaných skupinách pre deti zdravotne ťažko postihnuté,v 1 diagnostickej skupine a ešte v dvoch samostatných skupinách – s počtom detí 6 8 na skupine.

 

 

 

 

Kontakt na detský domov

 

Riaditeľka Mgr. Ľubica Bľandová

e-mail: detsky.domov@mail.t-com.sk  detsky.domov@mail.t-com.sk

telefón: 048/2433002

 

Úsek starostlivosti o dieťa

Mgr. Ivana Katreniaková - vedúci úseku

telefón: 048/2433001

 

Centrum podpory profesionálnych rodičov

Mgr. Denisa Vekterová- koordinátortelefón: 048/2433003

 

Ekonomicko-prevádzkový úsek

 

Mgr. Jana Golianová

telefón: 048/2433004

 

 

 

 

Patronát nad nami drží naša Svetluška.

 

 

 

 

 

 

Register ponúkaného majetku štátu Register ponúkaného majetku štátu

                                                         

Prihlásenie do emailu