Kontakt


Detský domov
Kollárova 29
974 01 Banská Bystrica

Telefónne číslo : 048/4700526

E-mail: detskyYxYdomovXyXmailYxYt-comYxYsk
Web: www.dedsvetluska.sk

Riaditeľka DeD: Mgr. Ľubica Bľandová

DeDDeDDeDDeD

Web design
Web Site Design s.r.o.